Onze Vader.
Onze vader die in alle herbergen zit.
geheiligd zijn den bitteren en den klaren.
Laat ons toekomen den drank.
Geef ons heden onzen dagelijkschen dreuppel.
En vergeeft ons onze schulden die wij
in de herbergen staan hebben.
Gelijk ook wij vergeven de bazen die
ons slechten drank getapt hebben.
En leidt ons niet in de kroegjes.
Maar verlost ons van altijd van lege glazen.
Amen